Birth Center at St. Louise Regional Hospital

VIRTUAL TOUR

English Español Tiếng Việt

Chúng tôi mời quý vị xem video tham quan Đơn Vị Y Khoa Hộ Sinh của Bệnh Viện khu vực St. Louise, để hiểu rỏ quý vị sẽ được chăm sóc tốt như thế nào khi quyết định sanh con tại Bệnh Viện Viện khu vực St. Louise.

Video tham quan sẽ giới thiệu tổng quát Bệnh Viện khu vực St. Louise và tiến trình sanh em bé tại Đơn Vị Y Khoa Hộ Sinh. Quý vị cũng sẽ có khái niệm về các nhóm chuyên gia và chuyên viên cùng với các tiện nghi và các dịch vụ được cung cấp tại bệnh viện.